Konkurs PTIB na najlepszą pracę magisterską

W dniu 06.04.2007r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej podjął uchwałę o rozpisaniu konkursu na najlepszą pracę magisterską z dyscypliny/dziedziny inżynierii biomedycznej, obronioną w danym roku kalendarzowym. Konkurs jest otwarty dla wszystkich prac z dyscypliny/dziedziny inżynierii biomedycznej i biocybernetyki.

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2019 r.

Laureatami XIII Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dyscypliny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Aleksandra Maria Osowska - Kurczab - Różnicowanie typów nowotworów nerek na podstawie analizy obrazów tomograficznych

II nagroda

 • mgr inż. Wiktoria Wojnarowska - Analiza możliwości zastosowania PEEK w modelowaniu endoprotezy stawu kolanowego

III nagroda

 • mgr inż. Paweł Czekała - Budowa urządzenia komunikacji głosowej w warunkach produkcyjnych dla osób głuchoniemych

Wyróżnienia

 • mgr inż. Paweł Imiłkowski - Koncepcja protezy dłoni sterowanej sygnałami EMG (A concept of hand prosthesis controlled by EMG signal)
 • mgr inż. Krzysztof Andrzej Gromada - Konstrukcja i badanie modelu pompy pulsacyjno-tłokowej z zawieszeniem magneto-hydraulicznym w zastosowaniu sztucznego serca
 • mgr inż. Agnieszka Dubiel - Próba opracowania technologii wytwarzania personalizowanych polilaktydowych płytek do zespoleń kości wzmacnianych włóknem szklanym

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Informacje o przebiegu konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2018 r.

Laureatami XII Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dyscypliny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Ewa Dzierzkowska - Włókniste membrany polimerowe jako nośniki leków (Fibrous polymer membrane as drug delivery system)

II nagroda

 • mgr inż. Adriana Złahoda - Huzior - Analiza morfologiczna i morfometryczna mózgu na podstawie obrazów T1-zależnych uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego

III nagroda

 • mgr inż. Magdalena Kocot - Composite biomaterials for tissue regeneration (Biomateriały kompozytowe do regeneracji tkanek)

Wyróżnienia

 • mgr inż. Katarzyna Charuza - Modifications of WPI-based hydrogels for bone tissue regeneration
 • mgr inż. Karolina Paszkowska - Otrzymywanie i badanie bioaktywnych pokryć peptydowych (Production and investigation of bioactive peptide coatings)
 • mgr inż. Martyna Banach - Wytwarzanie mikrocząstek polimerowych techniką membranową do zastosowań medycznych

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Informacje o przebiegu konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2017 r.

Laureatami XI Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Magdalena Żukowska - Szybkie wytwarzanie i wirtualne prototypowanie pomocy przedoperacyjnych

II nagroda

 • mgr inż. Zuzanna Krysiak - Comparison of chondrocytes culture in three-dimensional scaffolds

III nagroda

 • mgr inż. Michał Pielka - Metody odwzorowania ruchu dla radiowego interfejsu środowiska wirtualnego

Wyróżnienia

 • mgr inż. Marcin Kotlarz - Różnicowanie osteogenne mezenchymalnych komórek macierzystych na rusztowaniach dla inżynierii tkanki kostnej Osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells on scaffolds for bone tissue engineering
 • mgr inż. Damian Mirecki - Przetwarzanie sygnałów biomedycznych za pomocą metod uczenia maszynowego pod kątem diagnostyki oka
 • mgr inż. Klaudia Wiśniewska - Projekt stabilizatora śródszpikowego do wspomagania osteosyntezy kości udowej

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Informacje o przebiegu konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2016 r.

Laureatami X Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Agnieszka Caputa - Numeryczne modelowanie wpływu niejednorodności tkanki na rozkład temperatury w gruczole piersi

II nagroda

 • mgr inż. Katarzyna Pukas - Wpływ sposobu syntezy na właściwości membran polimerowo-ceramicznych

III nagroda

 • mgr inż. Wiktoria Sapota - Zastosowanie programu Matlab w analizie powierzchni zespoleń kostnych wykorzystanych w chirurgii twarzowo - szczękowej

Wyróżnienia

 • mgr inż. Małgorzata Gajda - Optymalizacja parametrów rekonstrukcji testu całościowego działania systemu SPECT/CT
 • mgr inż. Marta Kononiuk - Wizualizacja operacji wymiany zastawki serca w środowisku wirtualnym
 • mgr inż. Katarzyna Turostowska - Metodyka przygotowania danych do szybkiego wytwarzania pomocy śródoperacyjnych

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2015 r.

Laureatami IX Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Agnieszka Uryga - Pomiar i analiza wpływu częstotliwości oddychania na dynamiczne zależności między ciśnieniem tętniczym krwi a prędkością przepływu krwi mózgowej

II nagroda

 • mgr inż. Alicja Kwaśniewska - Support of remote medical diagnostics using HTML5/WebRTC (Wspomaganie zdalnej diagnostyki medycznej z wykorzystaniem technologii HTML5/WebRTC)

II nagroda

 • mgr inż. Michał Ziąbka - System zdalnego nadzoru podstawowych sygnałów fizjologicznych pacjenta w warunkach domowych

Wyróżnienia

 • mgr inż. Karolina Bejm - Wpływ testów hemodynamicznych i wieku na wybrane parametry oceny stanu krążenia mózgowego krwi
 • mgr inż. Paweł Kłeczek - Automatyczna klasyfikacja czerniaka na podstawie analizy zdjęć dermoskopowych
 • mgr inż. Paweł Miry - Anizotropowy model przebudowy tkanki kostnej pod wpływem działających obciążeń

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2014 r.

Laureatami VIII Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Tomasz Mańkowski, mgr inż. Grzegorz Sztylka, mgr inż. Jakub Tomczyński - Konstrukcja protezy dłoni sterowanej za pomocą sygnału EMG

II nagroda

 • mgr inż. Katarzyna Reczyńska - Manufacturing and analysis of porous titanium dioxide scaffolds for bone tissue engineering (Opracowanie sposobu otrzymywania i analiza właściwości porowatych rusztowań z dwutlenku tytanu przeznaczonych dla inżynierii tkanki kostnej)

II nagroda

 • mgr inż. Barbara Zagrajczuk - Bioaktywne kompozyty polimerowo – ceramiczne (Bioactive polymer – ceramic composites)

Wyróżnienia

 • mgr inż. Mateusz Mrowczyk - Otrzymywanie granulatów hydroksyapatytowo – chitozanowych do zastosowań w substytucji kości
 • mgr inż. Łukasz Richter - Opracowanie czujnika do szybkiej detekcji bakterii z wykorzystaniem bakteriofagów
 • mgr inż. Maciej Wykupil - Analiza wytrzymałościowa wybranych części układu kostnego sportowca

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Informacje o przebiegu konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2013 r.

Laureatami VII Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Michał Dziadek - Polimerowe rusztowania tkankowe modyfikowane cząstkami ceramicznymi

II nagroda

 • mgr inż. Bartłomiej Mitka - Komputerowa symulacja odbudowy tkanki kostnej metodą elementów skończonych

III nagroda

 • mgr inż. Piotr Szyperski - Enhancing the optical capabilities of the lateral shearing interferometry

Wyróżnienia

 • mgr inż. Daria Joanna Panek - Obrazowanie markerów w detekcji wczesnego udaru mózgu oparte na kwantyfikacji korowego płynu mózgowo-rdzeniowego w bezkontrastowej tomografii komputerowej
 • mgr inż. Marcin Pieniak - Badanie symulacyjne zmian kształtu fali tętna wzdłuż tętnic centralnych
 • mgr inż. Monika Ratajczak - Badania właściwości mechanicznych rdzenia kręgowego w stanie jednoosiowego rozciągania

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Informacje o przebiegu konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2012 r.

Laureatami VI Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Łucja Rumian - Rusztowania dla inżynierii tkanki kostnej i chrzęstnej: badania in vitro i in vivo

Wyróżnienia

 • mgr inż. Jaworek Michał - Modelowania układu krążenia człowieka
 • mgr inż. Jakub Kamiński - Modelowanie struktury i własności mechanicznych kości gąbczastej
 • mgr inż. Monika Kurczyńska (Rybicka) - Badanie zależności pomiędzy charakterystyką przepływu a jakością struktury kanału jonowego odtworzoną z mapy kontaktów
 • mgr inż. Olgierd Leonowicz - Numeryczna symulacja przepływu krwi w realistycznych modelach naczyń wieńcowych serca

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2011 r.

Laureatami V Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Małgorzata Włodarczyk-Biegun - Nowej generacji biomateriały hydrożelowe do leczenia ubytków tkanki kostnej

II nagroda

 • mgr inż. Tomasz Karaś i mgr inż. Robert Kos - Czujnik optyczny jako podstawa systemu sterowania urządzeniami domowymi przez osoby niepełnosprawne

Wyróżnienia

 • mgr inż. Joanna Basałyga - Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego na skutek działania cyjanin w terapii fotodynamicznej wspomaganej elektroporacją
 • mgr inż. Tomasz Micun - Multimedialne okulary
 • mgr inż. Wojciech Tekieli i mgr inż. Przemysław Kowalski - System ekspertowy określający rodzaj uszkodzeń stawu kolanowego na podstawie obrazów z tomografu komputerowego

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2010 r.

Laureatami IV Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Hanna Kamińska - Algorytmy scoringu w identyfikacji białek metodą pmf (peptide mass fingerprinting)

II nagroda

 • mgr inż. Christian Klonecki-Olech - Robot dżdżownica jako narzędzie endoskopowe - konstrukcja i system sterowania

Wyróżnienia

 • mgr inż. Aleksandra Melińska - Analiza parametrów biomechanicznych w warunkach zeskoku u osób zdrowych oraz u pacjentów z dysfunkcjami kończyn dolnych

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2009 r.

Laureatami III Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Bogumił Konopka - De novo modelling of the 3D structure of a channel protein
 • mgr inż. Przemysław Nowacki - Podstawy działania elektrostymulacji w uzależnieniach, projekt i konstrukcja przenośnego stymulatora elektrycznego do terapii długoterminowej

Wyróżnienia

 • mgr inż. Adam Bońkowski - System rozpoznawania stanu emocjonalnego człowieka jako usługa dla aplikacji świadomych kontekstu
 • mgr inż. Klaudia Czopek - Metody akustyczne w analizie mowy przełykowej
 • mgr inż. Małgorzata Żak - Badanie właściwości mechanicznych i strukturalnych skóry

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2008 r.

Laureatami II Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Magdalena Bartkowiak - Opracowanie na podstawie badań eksperymentalnych modelu numerycznego interakcji tkanka naczyniowa – stent biodegradowalny

Wyróżnienia

 • mgr inż. Agnieszka Łękawa - Application of spin valve giant magnetoresistance sensors in bioelectromagnetism
 • mgr inż. Paweł Lutwin - Monitorowanie pracy serca pacjenta w czasie rzeczywistym przy użyciu sieci telefonii komórkowej

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2007 r.

Laureatami I Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Stanisław Wojtkiewicz - Opracowanie laserowo-dopplerowskiego systemu do badań mikrokrążenia krwi

II nagroda

 • mgr inż. Artur Handke - Biomechatroniczna proteza ręki z układem sterowania na procesorze DSP

Wyróżnienia

 • mgr inż. Anna Kikta - Pozyskiwanie sygnału oddechu z elektrokardiogramu
 • mgr inż. Kowacki Łukasz - Implementacja kompresji falkowej elektrokardiogramu w procesorze sygnałowym
 • mgr inż. Marcin Wagner - Rękawica pacjenta do badań funkcjonalnych mózgu w technice obrazowej rezonansu magnetycznego
 • mgr inż. Agata Woźniak - Analysis of electroencephalographic records and automatic detection of epilepsy symptoms. Neural correlates of seizures induced by 1Hz neurostimulation in epileptic patients

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu