Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
ul. Ks.Trojdena 4
02-109 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 659 91 43 wew. 216, 209
Fax: +48 22 659 70 30
E-mail: ptib@ibib.waw.pl

REGON: 014875408
NIP: 526-23-80-153

Rachunek bankowy PTIB:
Właściciel: Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej Zarząd Główny
Bank: PKO BP SA IX O/Warszawa
Nr konta: 10102010970000760201092998

Blankiet opłat edytowalny (w formacie programu Microsoft Word - *.doc)
Blankiet opłat tylko do wydruku (w formacie programu Adobe Reader - *.pdf)

Kontakt z administratorem strony