Biuletyn Informacyjny Nr 4

Rok 1999 był rokiem organizowania się PTIB. Pierwszy kwartał poświęcony był organizacji spraw formalnych związanych z istnieniem PTIB. Dokonano rejestracji Zarządu PTIB w sądzie, uzyskano numer identyfikacyjny REGON, oraz założono konto bankowe w Banku Śląskim. Został uruchomiony serwer PTIB z adresem internetowym ptib.ibib.waw.pl. W ten sposób spełnione zostały warunki formalne niezbędne do normalnego funkcjonowania towarzystwa. Równolegle z działaniami formalnymi rozpoczęta została szeroka akcja informacyjna dotycząca. PTIB Działania te zaowocowały licznymi zgłoszeniami kandydatów na członków PTIB. W rezultacie liczebność PTIB osiągnęła w grudnia liczbę 231 członków, co można uznać za bardzo dobry wynik jak na jeden rok działalności. W skład Towarzystwa wchodzą inżynierowie różnych specjalności oraz lekarze, biologowie, fizycy a także studenci różnych uczelni. Rzeczą niezwykle istotną jest to, że członkowie Towarzystwa reprezentują wiele różnych ośrodków z terenu całej Polski, a mianowicie:

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy
 • Ericsson Sp.z o.o., Warszawa
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział w Rabce
 • Instytut Kardiologii, AM w Gdańsku
 • Instytut Konstrukcji. i Eksploatacji. Maszyn, Politechnika Wrocławska
 • Instytut Mechaniki Politechnika Krakowska
 • Instytut Mechaniki i Konstrukcji, Politechnika Warszawska
 • Instytut Inżynierii Precyzyjnej i Biomedycznej Politechnika Warszawska
 • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze
 • Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechnika Warszawska
 • Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej, Politechnika Gdańska
 • Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń Akademia Medyczna w Lublinie
 • Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Katowice
 • Katedra i Klinika Chorób Krwi i Hematologii Akademia Medyczna w Warszawie
 • Katedra Wytrzymałości Mat. i Metod Komput. Mechaniki, Politechnika Śląska
 • Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM w Bydgoszczy
 • Klinika Chirurgii Naczyniowej CMKP, Warszawa
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii CSK WAM, Warszawa
 • Klinika Geriatrii CMKP Warszawa
 • Klinika Ortopedii i Rehabilitacji. Collegium. Medicum, Uniwersytet Jagielloński
 • Klinika Traumatologii CMKP, Warszawa
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Departament Techniki Medycznej, Warszawa
 • Oddz. Wewnętrzny Szpital Powiatowy Strzelce Opolskie
 • Pracownia Akustyki Strukt. i Mat. Inteligentmych. AGH, Kraków
 • Szpital Bródnowski w Warszawie
 • Traster Elektronika, Wołomin
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
 • Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
 • Wydział Elektryczny, Politechnika Zielonogórska
 • Wydział Rehabilitacji, AWF, Warszawa
 • Zakład Informatyki i Statystyki Akademii Medycznej w Poznaniu
 • Zakład Mineralogii, Petrochemii i Geochemii AGH, Kraków
 • Zakład Systemów i Sieci Komputerowych Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska

Towarzystwo nasze włączyło się intensywnie w organizację XI Krajowej Konferencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, na którą udało się uzyskać dofinansowanie z KBN. W Konferencji która odbyła się w dniach 2-4.12.1999 r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w Warszawie wzięło łącznie udział 203 osoby zarejestrowane i pewna trudna do oceny liczba gości i obserwatorów. Obrady poprzedzone były wykładami plenarnymi których łącznie wygłoszono 6. Po wykładach plenarnych referaty były prezentowane w 6 sekcjach tematycznych jak to zostało pokazane poniżej. Plakaty prezentowane był w dwóch sesjach. Łącznie zaprezentowano 101 referatów i 86 plakatów.

Sekcja Liczba referatów Liczba plakatów
Biosystemy 15 7
Biopomiary 36 39
Sztuczne narządy i biomateriały 8 4
Biomechanika 9 8
Informatyka medyczna 27 20
Sieci neuronowe 6 8

Teksty referatów zaprezentowanych na konferencji zostały wydrukowane w dwutomowych materiałach o łącznej objętości 950 str. Są one do nabycia w Dziale Wydawnictw IBIB PAN (02-109 Warszawam, Trojdena 4)

W porównaniu do poprzednich konferencji więcej prezentacji poświęconych było biopomiarom i biosystemom, a na podobnym poziomie utrzymywała się liczba prezentacji związanych z informatyką medyczną.

Cieszy fakt niesłabnącego zainteresowania biocybernetyką i inżynierią biomedyczną, czego oczywistym dowodem było uczestnictwo w obradach tak dużej ilości osób. Dziedzina ta bowiem wydaje się być obok inżynierii molekularnej i biotechnologii jedną z wiodących w XXI wieku.

PTIB ufundowało Nagrodę dla młodego naukowca będącego pierwszym autorem najlepszej pracy zgłoszonej i zaprezentowanej na XI konferencji BIB. Zgłoszone do konkursu prace zostały ocenione przez czteroosobową komisję powołaną przez Zarząd PTIB. Ze zgłoszonych prac wytypowano 7 z których w głosowaniu miano wybrać najlepszą. W trakcie głosowania okazało się, że najwyższe oceny uzyskały 3 prace w tym dwie jednej autorki! W zaistniałej sytuacji autorka tych prac mgr inż. Anna Baraniecka z IBIB PAN została laureatką konkursu na najlepszą pracę zespołową młodego badacza i otrzymała nagrodę PTIB w wysokości 1000zł. Nagrodzone prace to: "Technologia wytwarzania i właściwości dyfuzyjne kapilarnej membrany przeznaczonej do immunoizolacji komórek" oraz "Półprzewodnikowe bioczujniki immunologiczne z detekcją pH". Współautorem pierwszej pracy jest prof. Andrzej Weryński, a współautorami drugiej pracy są: mgr Beata Kazimierczak, dr inż. Dorota Pijanowska, mgr inż. Marek Dawgul, mgr inż. Alfred Krzyśków, tech. Jerzy Kruk oraz prof. Władysław Torbicz.

Laureatka o sobie: Nazywam się Anna Baraniecka Od 1 czerwca 1996 r. pracuję w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN jako asystent. Do 31 grudnia 1998r. zajmowałam się problemami dotyczącymi immunoizolacji wysp Langerhansa, a obecnie prowadzę prace nad ImFET-ami, czyli immunoczujnikami opartymi na ISFET-ach. Czujniki te mogą służyć do pomiaru stężenia wielu substancji będących antygenami, haptenami lub przeciwciałami, w wieloskładnikowych mieszaninach, takich jak: płyny fizjologiczne, produkty spożywcze, gleba, surowce zielarskie oraz próbki pochodzące z akwenów wodnych itp. W ImFET-ach wykorzystuje się specyficzne reakcje zachodzące pomiędzy przeciwciałami i antygenami oraz schemat testów immunologicznych takich jak np. ELISA. Zastosowane immunoreagenty znaczone są enzymami, katalizującymi reakcje podczas których następuje zmiana pH mierzalna potencjometrycznie.

Nagroda była dla mnie zupełnym zaskoczeniem! Jest to największa przyjemność jaka mnie spotkała w całej dotychczasowej pracy zawodowej. No i trzeba powiedzieć, że jest to zobowiązanie na przyszłość.

Pierwsi autorzy pozostałych prac 5-ciu prac wytypowanych przez komisję wyróżnieni zostali dyplomami PTIB. Są nimi:

 • Mgr M. Dawgul z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, za pracę pt.: "Enzymatyczny tranzystor polowy czuły na mocznik z detekcją jonów amonowych"
 • Mgr J. Kobel z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej, za pracę pt.: "Wykorzystanie termowizji w biometrii"
 • Mgr A. Onisko z Instytutu Nauk Komputerowych Politechniki Białostockiej, za pracę pt.: "A Bayesian Network Model for Diagnosis of Liver"
 • Mgr S. Pośpiech Z Instytutu Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, za pracę pt.: "Weryfikacja cech opisujących stopień zrośnięcia nasady i przynasady"
 • Mgr. B. Raczek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, za pracę pt.: "Emisja wydychanego CO2 w mówieniu płunnym i niepłynnym"

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody i dyplomów odbyło się ostatniego dnia Konferencji bezpośrednio po wykładzie plenarnym.

Stale aktualizowana lista konferencji znajduje się na stronach Towarzystwa pod adresem: ptib.ibib.waw.pl