Główne kierunki działania:

  • prowadzenie samodzielne lub przy współpracy z innymi instytucjami, badań i studiów w zakresie inżynierii biomedycznej,
  • inicjowanie i promowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami nauk technicznych, medycznych i przemysłem,
  • urządzanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, zjazdów naukowych i dydaktycznych, szkół letnich i innych form szkolenia dla lekarzy, biologów i inżynierów,
  • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi,
  • wspieranie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych konferencjach,
  • inspirowanie i wspieranie publikacji naukowych i działalności wydawniczej,
  • szeroko pojęta działalność informacyjna m.in. utrzymywanie serwera internetowego o tematyce inżynierii biomedycznej zawierającego materiały informacyjne i edukacyjne, problemowe listy dyskusyjne, itp.,
  • propagowanie członkostwa i działalności w PTIB.