Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
ul. Ks.Trojdena 4
02-109 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 659 91 43 wew. 216, 209
Fax: +48 22 659 70 30
E-mail: ptib@ibib.waw.pl

REGON: 014875408
NIP: 526-23-80-153

UWAGA! PTIB zmieniło od 1 lutego 2019 roku konto bankowe (prowadzone w walucie PLN)

Rachunek bankowy PTIB:
Właściciel: Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
mBank S.A.
IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Nr konta: PL 22 1140 2105 0000 3999 2000 1001

Blankiet opłat edytowalny (w formacie programu Microsoft Word - *.doc)
Blankiet opłat tylko do wydruku (w formacie programu Adobe Reader - *.pdf)

Kontakt z administratorem strony