Członkowie honorowi

Zgodnie ze statutem członkostwo honorowe PTIB przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju inżynierii biomedycznej i działalności naszego Towarzystwa. Godność Członka Honorowego PTIB otrzymali dotychczas:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko z Politechniki Warszawskiej w 2022 r.  foto Prof. A. Liebert / IBIB PAN

Prof. dr hab. n. fiz. lek. med. Halina Podbielska z Politechniki Wrocławskiej w 2022 r.

Prof. dr hab. inż. Roman Maniewski, Członek Korespondent PAN, z IBIB PAN w 2013 r.

Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz z IBIB PAN w 2013 r.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Weryński, dr h.c., Członek Korespondent PAN, z IBIB PAN w 2010 r.

Doc. dr Stefan Raczyński z Politechniki Gdańskiej w 2004 r.

Prof. Juliusz Keller z Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej w Warszawie w 2004 r.

Prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski, dr h.c. z Instytutu Transplantologii AM w Warszawie w 2004 r.

Prof. dr inż. Maciej Nałęcz , Członek Rzeczywisty PAN, z IBIB PAN w 2001 r.

Profesor dr hab. inż. Andrzej Weryński, członek korespondent PAN, jest wybitnym naukowcem pracującym w dziedzinie sztucznych narządów wewnętrznych i modelowania procesów fizjologicznych. Jest członkiem założycielem PTIB, zasłużonym dla rozwoju inżynierii biomedycznej w Polsce i na świecie. Był długoletnim dyrektorem IBIB PAN i jest obecnie przewodniczącym Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Prof. A. Weryński jest członkiem Międzynarodowej Akademii Inżynierii Biomedycznej, pełnił odpowiedzialne funkcje w europejskich i ogólnoświatowych towarzystwach sztucznych narządów ESAO i ISAO. Jest autorem lub współautorem 125 indeksowanych publikacji naukowych które cytowano 1227 razy w literaturze światowej. Współczynnik H wynosi 20.

Za swoje osiągnięcia został wyróżniony w2007 roku prestiżowym doktoratem honoris causa przez Karolinska Institutet w Szwecji.