Zgłoszenie konferencji do bazy danych PTIB

Proszę wypełnić poniższy formularz, zamieszczając informacje o:

  • nazwie konferencji,
  • miejscu konferencji,
  • dacie konferencji,
  • stronie www konferencji

lub inne informacje pozwalające zidentyfikować daną konferencję.Zgłoszenie konferencji nie gwarantuje jej dodania do bazy danych PTIB. Zgłoszona konferencja zostanie dołączona do bazy danych PTIB jeżeli jej tematyka dotyczy inżynierii biomedycznej a informacje zgłoszeniowe zostaną pozytywnie zweryfikowane.